Blog di Pianella e dintorni
AttualitàPoliticaEconomia e LavoroCultura e spettacoliSportSegnalazioni

Addenda n. 5 - La Via Crucis del Venerdì Santo, meditazioni poetiche in volgare abruzzese XI-XII- XIII-XIVStazione

Remo di Leonardo / Sab 16 aprile, 2022 /

XI Stazione - Beatrice Evangelista

XI STAZIONE

Gesù ‘nghiuvate ‘n Croce

Criste da le suldate ve’ cchiappate

e ‘m-bacce la croce allungate;

nghe ttre chiuve ve’ nghiuvate,

senza pietà  ‘mbalat’ e azate.

Ecche Criste mezze nude  e sole,

‘ngroce sopre  lu lette de la morte

senza pruferì manghe ‘na parole,

senza che nesciune chiù le cunforte.

A ugne bbotte de martelle

lu sangue jesce gne ‘na  fundanelle,

Marije se vullese scarpurè lu core

pe’ fa ‘scì fore lacrem’ e delore.

Jasù Criste aze l’ucchie a lu cile

e dice prehenne: Padre Sand’a mì’,

a ‘stu monne preme de murì,

ajuteme a suppurtà l’uteme  patì.

XII Stazione - Letizia Di Battista

XII STAZIONE

Gesù more ‘n Croce

Pe ll’arie arendone ‘na lagne:

o mamma care de ‘stu core

tu che me faciste  nghe delore

ujje  pe’ ‘stu fije nen piagne!

Ecche lu fij’ a Ti’  Jasù Criste

pronde a murì accuscì preste ;

pronde a la passijone atroce

a murì da sole sopre a ‘sta croce.

Ecche, aspitte stinghe p’arruhà !

Padre, aiuteme a suppurtà!

tu che me faceste de carne e osse,

mmò tinghe paure a ji’ a la fosse.

Sopr’ a ‘ste labbre arsurate

acet’e fiele a bbeve m’à state date.

La punde  de ‘na lange m’à mbezate

e le custate m’à state trapassate.

Nu fulmene  scarsce  lu cile ,

e a ‘sta passijone mette fine.

O Ddije mi’, pecchè ne’ m’é salvate

pecchè stu fije hi’ ‘bbandunate.

XIII Stazione - Sara Manella

XIII STAZIONE

Gesù ve’ calate da la Croce

Jasù Criste da la Croce ve’ calate

Giuseppe l’acchiappe e sopre 

lu pette de la mamme l’à pusate.

Mamma Marie  l’accarozze doce doce,

pe’ lu delore, senza chiù lacreme ,

aremane a guardarle senza voce.

Le cosse da le vracce  j’arepenne.

- Core de mamme, gna facce senza de Tè?

pure je appresse  a Ttè  vuje murè.

Se n’à cascate la  trave de lu monne!

se n’à jete la luce de lu sòle!

pover’a nnu’c’aveme aremaste sole. -

Ecche lu Fije mi’ morte a vendun’ore

pe’ Esse  pure l’Eterne Patre à prehate,

che prime de nasce t’à viste Salvatore.

O bbona gende, c’avete sendite,

avete ndese le pene de Criste?

L’à patite pe’ nnu hitre peccature

Pe’ darce la pace lla cunzulazijone

pe’ ddarce la pace lu sendemende

pe’ ddarce lu paradise eternamende.

XIV Stazione - Aleksansder Egizii Di Marco

XIV STAZIONE

Gesù, pusate a lu Seppuleche

Jasù Criste 'nghiuvat’ e morte  'n-groce

da lle peccate ci-à lebberate,

Marije senz’uocchi’ e senza  voce

lacreme dulurose à jettate .

Ecche, l’ommene, Ddì lu Salvatore!

ajacciate sopre ‘na preta ggelate,

Ecche, fiore de ggeje 'nzepultore

dondre nu lenzole abberrutate!

Pe’ tre jurne Jasù Criste s’à strecate,

le femmene ‘’n-gire la va ‘retruhuenne

‘nderre‘ sole le lenzole   à landate.

N-gile ‘ndone a ffeste le cambane:

currete, currete popele, aleste!

menete s'arebbevate Jasù Creste!

ll Blog Parolmente.it, si propone di promuovere il territorio, attraverso la diffusione di notizie a carattere turistico, ambientale sociale, politico (apartitico) e culturale.
Contatti
info@parolmente.it
Donazioni
Copyright © 2024 Parolmente.it All Rights Reserved
Instagram
magnifiercrossmenu